úterý 27. ledna 2015

Bezpečně a po "rovince" na kole z Havířova do Beskyd.
Fotogalerie z trasy i popisky na rozcestíchV článku navržená cyklotrasa z Havířova do Beskyd netvoří souvisle značený blok cykloznačením. Důvod je, že v některých místech cyklostezka jako taková žádná není a nebo jsem namísto značené cyklostezky použil téměř paralelně vedoucí neznačené úseky. Byly pro mne přijatelnější z hlediska bezpečnosti či "mírnějšího"  profilu. Důležité odbočky, zejména u neznačených tras jsem vyfotil a popsal pro lepší orientaci. 


Značené úseky (cyklotrasy 6064, 59, 46 aj.) jsou proznačeny dostatečné a přesně. Z Havířova do Ostravice na délce 43 km "nabereme" výškový rozdíl cca 250 m, ale v podstatě budeme mít dojem, že jedeme po rovině. Na "kopečky" v článku zvláště upozorním. Na trasu najedeme na výpadovce z Havířova směrem na Šenov, v místě zvaném U Mlýnů. Tuto nepřehlédnutelnou výškovou mlýnů budeme míjet po levé ruce. Přesunem po místní komunikaci dojedeme v jejím závěru na kopeček a i k hlavní silnici č. 473
mezi obcemi Václavovice a Šenov. FOTO

 


Silnicí č. 473 pokračujeme doleva, pokud budete mít sebou děti, doporučuji použít návrh mapky pro bezpečnější přesun za most. Za mostem již lze nasednout na kola a vydat se vpravo. Po této silničce pokračujeme cca 2,3 rovně, odbočky vlevo na Václavovice a na Vratimov necháme být. Odbočovat se bude až v Ostravě - Bartovicích a to - vlevo, pod železniční trať. FOTO Úsek mezi touto odbočkou a příjezdem k hlavní silnici č.473, který je vlevo na mapce, je jediný kritický z celé trasy a vyskytuje se na něm automobilový provoz. Zatím jej nelze nijak nahradit jinou alternativou, pokud mám dostát trasa "po rovině". Za podjezdem narazíme na rozcestník cyklotrasy č. 6064. FOTO Zde se "chytneme" jejího značení pojedeme vpravo. Projedeme kolem nádraží OV - Bartovice do lesa Důlňák. Posléze v tomto lese natrefíme na křižovatku čtyř lesních cest. FOTO  Touto lesní křižovatkou projedeme rovně a zakrátko tím směrem vyjedeme  kolem závory z lesa ven.


Posléze nás značení cyklotrasy č. 6064 zavede i do Vratimova a taky  neomylně i k řece Ostravici. Tam značení končí a mění se na CT č. 59. Tedy nejprve téměř v centru Vratimova projedeme doleva křižovatkou hlavní silnice č. 477 z Vratimova do Řepiště a po cca 50 metrech odbočíme doprava. FOTO Přijedeme pak k železničnímu přejezdu, asi po 400 metrech. Po přejetí nevšedně širokého kolejiště  pokračujeme 600 m po místní komunikaci šikmě vpravo, k řece Ostravici a vyjedeme na ochrannou hráz u řeky. FOTO  Tam se vydáme vlevo po hrázi, která tvoří podklad pro cyklostezku. Po několika ujetých metrech  nám vlevo  "padne do oka" hospůdka s venkovním posezením s pěkným výhledem na řeku a stezku. Má příznačný název: "Občerstvení na stezce". Je zde dobrá možnost doplnit energii a pro děti se taky najdou vhodné zábavky jako houpačky, pískoviště a prolézačky. Zejména v létě tady bývá docela plno.
 


Pokud bychom ze na toto místo dostali jen tak na procházce bez kol, tak ty si můžeme zde propůjčit zejména tandemy by mohly být dobrým lákadlem. Od hospůdky až k nádraží v Paskově nás povede pěkná ucelená a bezpečná cyklostezka, s jedním velkým vykřičníkem! Kousek před stanicí v Paskově je železniční přejezd a na ten si je třeba dát bacha. Jinak ale trasa nemá chybu. Vede pěkným klidným prostředím, kde není žádné stavení, jenom řeka a spousta stromů kolem. 


Hlavně na jaře bývá okolí cyklostezky pokryto nesčetným počtem nejrůznějších kytek, zdejší lužní les dělá čest svému původu. Kdo by měl zájem nasbírat si domů "medvědí česnek", má příležitost jako hrom. Z pohodové jízdy nás sice jen na chvilku, ale přece jen vyvede výjezd na most za nádražím v Paskově přes řeku Ostravici. Stoupá se na něj trošku "zprudka", takže nezapomenout včas zařadit lehké převody. Most budeme sdílet s auty, je ale možné použít prostorného chodníku. Za mostem odbočíme vlevo na cyklostezku, která má opravdu právo se takto nazývat. Cyklostezka zde vede  kolem řeky a hojně ji lemují po obou stranách olše a jiné dřeviny. Občas se po levé straně vynoří splav, u kterého není špatné spočinout a pokochat se pohledem na plynoucí řeku. Pěkné pocity z řeky někde v oblasti katastru Lískovce vystřídá na chvíli nelibá "vůně" z čističky vod po pravé straně. A hned nato o kousek výše, již příjemnější odér, jenž se line z nového provozu na zpracování dřevní hmoty.

Kolem tohoto závodu projedeme vlevo, je zde nutná jistá opatrnost. Komunikace slouží prioritně pro účely "fabriky". Poté se dostaneme k silnici. Po přejetí silnice se dáme vlevo po asfaltové stezce. FOTO Ta nás provede mezi zahrádkářskými domky a jinými usedlostmi, chvílemi se bude zdát, že se nám chce ztratit. Nebudu článek zatěžovat všemi odbočkami, důležité je vědět, že jedeme pořád směrem "nahoru" a hlavně držet se řeky po levé ruce. Tímto způsobem se dostaneme až do Frýdku - Místku. Ve FM platí totéž. S troškou nadsázky možno říct, že projedeme městem (jeho centrem), aniž bychom si to nějak všimli. Akorát že se povrch stezky z asfaltu změní na zámkovou dlažbu, jinak při jízdě kolem řeky, kterou od nás dělí široký travnatý pás, nepoznáte, že jste ve městě. Tato oblast slouží k rekreačnímu využití času obyvatelů FM a je to znát, že se jim tady líbí. Jen pak je třeba ve víkendových odpoledních dávat pozor na větší koncentraci lidí všude kolem. Stezka vede okrajem parku a je zde dostatek možností na občerstvení (u restaurace Golf i možnost dát si zmrzlinu přímo u cyklostezky) či odpočinek na lavičkách a nebo u splavů. Frýdek - Místek stezka opouští až nad městem, kousek za soutokem Ostravice s řekou Morávkou.


Naslední odbočku vpravo na Místecký okruh", kterou na čas opustíme cyklotrasu č. 59, můžeme snadno přehlédnout, protože nás cesta láká jet rovně. Po tomto odbočení se dostaneme po cca 500 m k silnici č. 56. Tu naštěstí nemusíme přejíždět, protože je to hodně rušná komunikace a hodně komplikuje jednoduchost trasy. Zpočátku pojedeme paralelně kolem ní směrem "nahoru" vesničkou Kunčičky u Byšky. Po cca 1 km se dostaneme na kostkovanou dlažbu a po ní se jede taky zhruba v délce 1 km než se změní na asfalt. Po něm pokračujeme až po první křižovatku FOTO


Značení nás zdánlivě žene do náruče silnice č. 56, ale jen zdánlivě, neboť my využijeme nenápadného podjezdu pod silnicí, jenž se nachází po levé straně. FOTO Po vyjetí z podjezdu FOTO se držíme místní komunikace ve směru spíše doleva, jenž nás zavede až pod kopeček. FOTO Tam se dáme vlevo. Dále momentálně trochu rozbitou silničkou dojedeme až k rozcestí. FOTO To mineme vlevo a pokračujeme ještě cca 100m rovně. Doprava odbočíme až tedy na dalším rozcestí. FOTO  Odbočením se dostaneme později do další části hodně rozkouskovaných Hodoňovic. Vesnici projedeme takovým mírným levotočivým obloukem, nikam neodbočujeme a hledíme si místo, kde bychom se vrátili zpátky na druhou stranu silnice č. 56, kde se nachází další část cyklotrasy.


V místě, kde je po levé ruce transformátor a po pravé obchod by to šlo, ale když spatříme, jaký je na silnici č. 56 frmol, tak ještě rádi pojedete rovně kousek výše, hledat lepší variantu. S paralelní hlavní silnici č. 56 po levé ruce v bezprostřední blízkosti tak jedeme ještě kousek "nahoru". Ve chvíli, kdy se naše místní komunikace bude chtít prudce odklonit doprava, hledejme vlevo díru. FOTO  Dírou (podjezdem), kterou teče potůček pod hlavní silnicí se dostaneme zpátky na druhou stranu silnice č.56 a tím i na stranu blíž k řece Ostravici.
Po přejetí podjezdu FOTO pokračujeme vpravo až po místo, kde je autobusová zastávka. FOTO Tam je nutno odbočit doleva, cca po 500 m se dostaneme na lávku přes Ostravici. Za lávkou odbočíme vpravo. FOTO Pokračujeme dál "nahoru", tentokrát s řekou Ostravicí po pravé ruce. Hladká šotolinová stezka vede nejprve říční nivou kolem řeky Ostravice, jenž máme mimořádně po pravé ruce, pak podjede železniční trať, mineme fotbalové hřiště po levé straně a nakonec vyústí u hlavní silnice Baška (Pržno) - Frýdlant nad Ostravicí. Zde cyklotrasa udělá takovou zvláštní "piruetu". FOTO Elegantně podjede silnici a opět nerušeně pokračuje nahoru kolem řeky, pro změnu ji má ale po levé straně.


 Okolí řeky má pohodový nádech a cesta po jemné šotolině příjemně ubíhá, ani není znát, že se pořád stoupá do kopce. Dá se zde kdekoli zastavit, jen tak si sednout do trávy a příjemně si užít darů přírody, třeba u splavů. Stezka pak o něco výše proti proudu na chvíli zabloudí mezi stavení, ale hravě se z nich vymotá, značení zaslouží absolutorium, není kde zabloudit. Trošku složitější to bylo po okrajovém najetí do panelákové zástavby v samotném Frýdlantu. Ale dnes i zde je značení na odpovídající úrovní a bez potíží nás od paneláků vyvede opět  "klidnějších vod v úseku mezi Frýdlantem a Novou Dědinou. Někde v oblasti zdejší železniční narazíme na nově vybudovanou odpočívku FOTO Odbočením vlevo u ní se dostaneme na lávku. FOTO Projedeme přes ni a dáme se vpravo na šotolinovou cestu i když nás značka cyklotrasy č.59 pobízí odbočit po cca 20 metrech doleva. Necháme ji být, stejně se za chvilku na nás napojí. My pokračujeme rovnou dlouhou rovinkou po ochranném valu řeky Ostravice, což  nemá chybu a prima to po ní odsýpá. 
Posléze se cestička opět promění na asfaltovou, to když se zavine mezi rekreační chatky zdejší podhorské rekreační oblasti. Od zástavby nás na moment vyvede odbočení doprava na most přes řeku a pozdější odbočení po 20 m doleva. Dostaneme se k peřejím na řece Ostravici, zde je opravdu zahodno zastavit. Nevšední pokoukání na krátký, ale moc zajímavý úsek řeky, jen jej nepřehlédnout po levé ruce. 


Asi 400m od peřejí s narazíme vlevo na další lávku. FOTO Lávka zdánlivě nesouvisí s naší trasou, ale opak je pravdou. Byť je asfaltka vpravo hodně lákavá, je dobré zpomalit a vytáhnout kolo na lávku. Za lávkou se dáme cestičkou doprava, jenž vede mezi chatkami v katastru obce Ostravice, cíl je tedy téměř na dosah. Ještě projet kolem hospůdky U řeky a jsme u silničky od "franformátoru" k centru Ostravice. Projedeme most přes řeku, železniční trať a odbočíme doleva k místnímu nádraží. Zde se nabízí buď sednout na vlak a vrátit se domů a nebo využít spádu stezky a užít si docela fofru při návratu do výchozího místa. A nebo pokračovat po značené cyklostezce ještě kousek dál, směrem k přehradě Šance. V obci je cyklotrasa, jenž vede kolem hlavní silnice do Starých Hamrů, ještě značená, ale značení u odbočky k Hotelu Zlatý orel končí. FOTO To však nevadí, po odbočení vlevo v tomto místě se dá pokračovat nahoru k přehradě i bez vodítek. Do mapy a popisu trasy jsem již ale tuto variantu přímo nezanesl, to by již rčení "po rovině" dostalo jiný rozměr.

Žádné komentáře:

Okomentovat